Menu

Søgeresultater: 14

Udateret, muligvis primo 1958

Das Kunstwerk

Prisliste for tegning af annoncer i Das Kunstwerk.

Udateret, antagelig ultimo 1958

Kunsthalle Baden-Baden

Arthur Køpcke

Svar på invitation til åbning af Matu's udstilling i Galerie Køpcke.

1959-01-20

Agis-Verlag

Arthur Køpcke

Takker for det tilsendte Kees van Bohemen-invitationskort og for interessen for tidsskriftet Das Kunstwerk. Sender et p…

1959-03-20

Das Kunstwerk, Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer takker for det tilsendte brev med fotos af [værker af ?] Nicolaus samt presseudklip. Vil beholde fotogra…

1959-05-13

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Fischer takker for Køpckes brev; det, Køpcke skrev om hans billeder, glæder ham meget. Han vil meget gerne have en udst…

1959-05-20

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Fischer takker for Køpckes brev, fotografierne af Nicolaus' værker og presseudklip. Han fortæller, at de altid er inter…

1959-06-22

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer takker for Køpckes brev, som har på grund af en Italiensrejse ikke har kunnet besvare tidligere. Han er …

1959-08-18

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer henviser til det katalog, han har medsendt, fra hans udstilling i London. Han viste her sort-hvide maler…

1959-09-15

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer er glad for at Køpcke har taget godt mod hans forslag. Nu vil han gerne have de præcise datoer, hvor man…

1959-09-24

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Fischer takker for Køpckes brev. Det glæder ham, at Køpcke gerne vil påtage sig at udstille ham. Han er indforstået med…

1960, antagelig ultimo 1960

Dietrich Mahlow

Arthur Køpcke

Mahlow takker for invitationen til udstillingen "Arte Actual Español" og meddeler, at han desværre ikke kan komme til å…

1960-03-28

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer takker for Køpckes kort. Han fortæller, at der er en henvisning til Irene Weitz-Schlössers udstilling i …

1960-04-08

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer takker for Køpckes brev og fornyet invitation til at udstille hos ham. Samme dato som foreslået åbner ha…

1960-08-04

Klaus Jürgen-Fischer

Arthur Køpcke

Jürgen-Fischer er glad for invitationen til at udstille hos Køpcke, men han må takke nej, efersom han har en stor udsti…