Menu

Søgeresultater: 22

Hent som regneark

1958-10-08

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og invitation til at udstille i galleriet, hvilket han er indforstået med. Vil skrive mere…

1958-10-15

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll bekræfter, at han er interesseret i en udstilling i januar 1959, som aftalt med Nicolaus. Han accepterer betingels…

1958-11-16

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for brev fra Køpcke. Han sender 6 gouacher nu og senere, i begyndelsen af december, vil han sende yderliger…

1958-12-04

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker Køpcke for bekræftelsen, at hans gouacher er ankommet. I løbet af nogle dage vil han sende tre ruller til m…

1958-12-15

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og de oplysninger, han har fået. Han påskønner Køpckes indsats med hensyn til invitationsk…

1958-12-29

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for brev og de invitationskort, han har fået tilsendt. Han er meget tilfreds, ligeledes med plakaten som vi…

Udateret, ultimo 1958

Werner Höll

Arthur Køpcke

Lister over værker (med priser) som Höll har sendt til Køpcke, både malerier, gouacher mv. De to lister over malerier e…

1959-01-12

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker Køpcke for at have taget godt imod hans søn Rainer. Naturligvis kunne Køpcke ikke vise ham København, han k…

1959-01-21

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for de tilsendte presseudklip og for udsendelsen til de tre adresser han har givet Køpcke. Køpcke har spurg…

1959-01-27

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og glæder sig til at få hans digte. Han beder Køpcke udvælge sig to tuschtegninger til gen…

1959-02-06

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for kortet. Han skriver med det samme, før Køpckes brev er kommet, for at fortælle, at han er blevet ringet…

1959-02-16

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll har omgående brug for alle gouacherne til London og beder også om at få sine billeder sendt.

1959-02-24

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll har med glæde modtaget Køpckes digte, men er meget ked af, at det går så svært for ham med tilværelsen i øvrigt. H…

1959-03-16

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll fortæller at billederne er ankommet i god stand og takker Køpcke for hans indsats. Han fortæller også, at han være…

1959-04-20

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll sender Køpcke et invitationskort til sin udstilling i Ulm, han vil også sende et sammen med et brev til Zibrandtse…

1959-5

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll er glad for Køpckes opmærksomhed omkring hans udstilling i Ulm. Han sender den anmeldelse, der foreløbig er kommet…

1959-07-07

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for indbydelsen. Sabine Hettner havde allerede fortalt ham, at Køpcke også malede, det undrer ham ikke. Han…

1959-07-27

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll gratulerer for en dobbelt succes, bl.a. salg. Han kan knap læse Køpckes skrift og forstår ikke efterskriften; han …

1959-09-03

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll håber, at Køpcke har solgt godt henover sommeren. Eftersom Køpcke gerne ville have nogle oliebilleder af ham sende…

1959-09-08

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll giver anvisninger på, hvordan Køpcke kan få to oliemalerier, der er opklæbet på papir, overført til lærred og indr…