Menu

Søgeresultater: 75

Hent som regneark

1958-07-08

Ny Carlsbergfondet

Arthur Køpcke

Ny Carlsbergfondet anmoder om at få tilsendt kataloger fra Galerie Køpckes udstillinger,

1958-10-12

Arthur Køpcke

Reuther

Køpcke er gennem Nicolaus blevet bekendt med, at Reuther gerne vil udstille i galleriet. Han har modtaget fotografier o…

1958-10-25

Chris Rechendorff

Chris og hendes spanske gemal ønsker Addi og Tut til lykke. Anledningen er formodentlig åbning af Nicolaus' udstilling …

1958-10-26

Arthur Køpcke

Reuther

Kopi (genpart) af brev til Reuther. Køpcke angiver datoerne for Reuthers udstilling og vil sørge for hans ophold. Køpck…

1958-11-16

Arthur Køpcke

Pierre Lübecker

Køpcke meddeler Lübecker, at galleriet endnu i en uge viser malerier af Matuszczak og gouacher af Nicolaus, og giver ha…

Udateret, antagelig november 1958

Arthur Køpcke

Fortegnelse over værker af Reuther og priser i forbindelse med udstilling i Galerie Køpcke nov.-dec. 1958

Udateret, antagelig ultimo 1958

Bent Irve

Tekst skrevet af Bent Irve om maleren Mima von Jonquières

Udateret, oktober 1958

Arthur Køpcke

Udklip og gæstesignaturer vedrørende Galerie Køpckes udstillinger fra oktober 1958 til juni 1959.

Udateret, antagelig ultimo 1958

Arthur Køpcke

Knud Hvidberg

Invitationskort addresseret til Knud Hvidberg.

1959-02-01

Elna Lindqvist

Arthur Køpcke

Takker for sidst. Sender billedet [fotografiet ?] af en af Køpckes kunstnervenner og spørger om Køpcke vil sende det ti…

1959-02-18

Chr. Benthien

Arthur Køpcke

Firmaet har modtaget en klage fra Køpcke over prisen på trykning af to sæt invitationskort. Forklaringen er, at det til…

1959-03-17

Arthur Køpcke

Alexander Camaro

Invitation til udstilling af Eric Bohbot i Galerie Køpcke i marts 1959 sendt til Alexander Camaro på forkert adresse i …

1959-03-28

Chr. Benthien

Arthur Køpcke

Benthien har forgæves forsøgt at få fat på Køpcke, som ikke har betalt for trykning af to invitationskort. Han beder ha…

1959-06-09

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademirådet

Tut Køpcke

Brevet handler om tilbagelevering af scrapbog i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Der er tale om en rykke…

1959-06-12

Felicia Pacanowska

Arthur Køpcke

Pacanowska beklager, at hun ikke mødte Køpcke i galleriet. Det er hendes sidste dag i København. Hun har haft travlt og…

1959-07-17

Justitsministeriet

Tut Køpcke

Det meddeles, at Arthur Køpcke har fået 6 måneders arbejds- og opholdstilladelse i Danmark forudsat at han sammen med T…

1959-09-25

Arthur Køpcke

Albert Mertz

Køpcke skriver på et invitationskort til udstillingen af H.H. Steffens. Han meddeler, at Mertz sammen med Hornung og Kø…

1959-09-29

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende galleriets anmeldelse af genudførsel af diverse malerier fra forskellige sendinge…

1959-10-06

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende forlængelse af fristen for genudførelse for varer anmeldt 2. oktober 1959.

1959-10-30

Steen Hybler

Kvittering for modtagelse af seks billeder.