Menu

Søgeresultater: 75

Udateret, antagelig ultimo 1958

Arthur Køpcke

Knud Hvidberg

Invitationskort addresseret til Knud Hvidberg.

Udateret, oktober 1958

Arthur Køpcke

Udklip og gæstesignaturer vedrørende Galerie Køpckes udstillinger fra oktober 1958 til juni 1959.

Udateret, antagelig november 1958

Arthur Køpcke, Arthur Køpcke

Fortegnelse over værker af Reuther og priser i forbindelse med udstilling i Galerie Køpcke nov.-dec. 1958

Udateret, antagelig ultimo 1958

Bent Irve

Tekst skrevet af Bent Irve om maleren Mima von Jonquières

1958-07-08

Ny Carlsbergfondet

Arthur Køpcke

Ny Carlsbergfondet anmoder om at få tilsendt kataloger fra Galerie Køpckes udstillinger,

1958-10-12

Arthur Køpcke

Reuther

Køpcke er gennem Nicolaus blevet bekendt med, at Reuther gerne vil udstille i galleriet. Han har modtaget fotografier o…

1958-10-25

Chris Rechendorff

Chris og hendes spanske gemal ønsker Addi og Tut til lykke. Anledningen er formodentlig åbning af Nicolaus' udstilling …

1958-10-26

Arthur Køpcke

Reuther

Kopi (genpart) af brev til Reuther. Køpcke angiver datoerne for Reuthers udstilling og vil sørge for hans ophold. Køpck…

1958-11-16

Arthur Køpcke

Pierre Lübecker

Køpcke meddeler Lübecker, at galleriet endnu i en uge viser malerier af Matuszczak og gouacher af Nicolaus, og giver ha…

Udateret, antagelig oktober 1959

Arthur Køpcke

Liste over værker, der skal til Hybler, med priser.

Udateret, august 1959

Arthur Køpcke

Udklip og signaturer vedrørende udstillinger i Galerie Køpcke fra 1959 til 1960 og enkelte løse udklip vedrørende Maj-u…

Udateret, antagelig sommer 1959

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademirådet

Tut Køpcke

Akademirådet beder om at få en scrapbog tilbage inden sagen om arbejds- og opholdstilladelse for Addi Køpcke kan behand…

1959

Arthur Køpcke, Richard Winther

Besked fra Køpcke til Winther og fra Winther til Køpcke.

Udateret, antagelig sommer 1959

Tut Køpcke

Rigspolitichefen, Tilsynet med udlændinge

Ansøgning om opholdstilladelse for Arthur Køpcke [første side mangler].

Udateret, antagelig 1959

Arthur Køpcke

Liste over kunstnere og tal [antagelig priser]. [Svarer til værker købt af Galerie Hybler]

Udateret, primo 1959

Arthur Køpcke, Jan Zibrandtsen

Oversættelse til tysk af Jan Zibrandtsens anmeldelse af Werner Hölls udstilling i Galerie Køpcke.

1959-02-01

Elna Lindqvist

Arthur Køpcke

Takker for sidst. Sender billedet [fotografiet ?] af en af Køpckes kunstnervenner og spørger om Køpcke vil sende det ti…

1959-02-18

Chr. Benthien

Arthur Køpcke

Firmaet har modtaget en klage fra Køpcke over prisen på trykning af to sæt invitationskort. Forklaringen er, at det til…

1959-03-17

Arthur Køpcke

Alexander Camaro

Invitation til udstilling af Eric Bohbot i Galerie Køpcke i marts 1959 sendt til Alexander Camaro på forkert adresse i …

1959-03-28

Chr. Benthien

Arthur Køpcke

Benthien har forgæves forsøgt at få fat på Køpcke, som ikke har betalt for trykning af to invitationskort. Han beder ha…