Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1959-02-18

Afsender

Chr. Benthien

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Firmaet har modtaget en klage fra Køpcke over prisen på trykning af to sæt invitationskort. Forklaringen er, at det tilbud, Køpcke havde fået, ikke var dækkende for udgifterne ved trykning af kortene. Dels var de trykt på noget andet karton, dels havde arbejdet været mere krævende. Firmaet foreslår, at Køpcke skal betale den oprindelige pris kun med tillæg for kartonen, men oplyser samtidigt, at man fremover vil lave et nyt prisoverslag for hvert kort, der skal udføres.

Transskription

18. febr. 1959

Galerie Køpcke ,
Læderstræde 17 K.

Claus har fortalt mig, at De har anket over prisen på de
2 x vernisssagekort.
Jeg har to gange forgæves forsøgt at aflægge Dem et besøg,
og forsøger derfor nu at give Dem en forklaring.
Jeg afgav tilbud efter et kort udført på brevkortkarton,
med et billede og betydeligt mindre tekst end der var på de
to kort, jeg har trykt - hertil kommer så at kortene blev
på krideret karton i stedet for, og derfor følger
fakturering ikke tilbudet.
Ved overgang fra brevkortkarton til krideret karton er det
ikke alene merprisen for kartonen der kommer til, men selve
arbejdets udførelse kræver en større indsats for at blive
tilfredsstillende, dette giver sig desværre også udslag i
prisen, men da jeg ikke under nogen omstændigheder vil have
at De skal føle Dem forurettet. vil jeg for disse to hold
kort nøjes med at beregne prisen ifølge tilbudet, med tillæg
for den kriderede karton, hvorfor jeg vedlægger ny faktura
og beder Dem kassere den tidligere fremsendte.
Når De næste gang skal have trykt vernissagekort er De stadig
hjertelig velkommen, men jeg vil da i hvert enkelt tilfælde
foretage en kalkulation af arbejdet og give Dem en nøjagtig
pris i forvejen.
Idet jeg håber De synes om denne løsning af sagen sender jeg
Dem

de bedste hilsener

Deres
Chr Benthien

Fakta

PDF
Brev
København

Firmaets brevpapir

København

Aros, Arthur Køpckes Arkiv