Menu

Søgeresultater: 242

1959-01-03

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières oplyser, at Boisserée i Köln ønsker at starte hendes udstilling allerede i midten af januar og beder om, at …

1959-01-03

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen takker for Køpckes brev og fortæller, at han både har betalt det beløb, han skylder, samt sendt billederne.…

1959-01-12

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker Køpcke for at have taget godt imod hans søn Rainer. Naturligvis kunne Køpcke ikke vise ham København, han k…

1959-01-14

Reinhard Pfennig

Arthur Køpcke

Reinhard takker for Køpckes hilsen, han har ind imellem hørt lidt til ham via Nicolaus. Han vil gerne høre, hvilke beti…

1959-01-14

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières er glad for, at Køpcke har udvalgt et billede, som han kan lide. Erklærer at regningen for glassene bliver b…

1959-01-16

Arnold Fiedler

Arthur Køpcke

Fiedler glæder sig over at høre, at Køpcke har etableret galleri i København. Ønsker ham et godt nytår og held og lykke…

1959-01-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev, som han imidlertid først har fået efter sin hjemkomst til Paris. Eftersom der ikke …

1959-01-19

J. & W. Boisserée, Walter Schilling

Arthur Køpcke

Galleriet takker for forsendelsen af Jonquières billeder, men gør opmærksom på, at glasset på et af billederne er knækk…

Udateret, antagelig primo 1959

Jan Cremer

Arthur Køpcke

Cremer fortæller, at han i november 1958 havde mødt Nicolaus i Paris hos sine venner Bogart og Lotti. Han havde vist Ni…

1959-01-20

Agis-Verlag

Arthur Køpcke

Takker for det tilsendte Kees van Bohemen-invitationskort og for interessen for tidsskriftet Das Kunstwerk. Sender et p…

1959-01-21

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen takker for pakke og invitationskort, som han synes er fine. Men han undrer sig over, hvorfor Nicolaus' navn…

1959-01-21

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for de tilsendte presseudklip og for udsendelsen til de tre adresser han har givet Køpcke. Køpcke har spurg…

1959-01-24

Bram Bogart

Arthur Køpcke

Bogart takker for Køpckes brev om, at en af Lotti van der Gaags keramiske arbejder er gået i stykker under transporten.…

1959-01-25

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen takker Køpcke for brev og forklaring. Nu forstår han, hvorfor Køpcke tog Nicolaus med. Han beklager, at bil…

1959-01-25

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for brev og fortæller, at han ikke har svaret på grund af besværligheder ved overførsel af penge fra …

1959-01-27

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og glæder sig til at få hans digte. Han beder Køpcke udvælge sig to tuschtegninger til gen…

1959-01-30

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak er bekymret, fordi han ikke har hørt fra Køpcke om udstillingen og de penge, han har sendt gennem Belgien. H…

1959-1

Bent Irve

Arthur Køpcke, Tut Køpcke

Irve takker for brev og kort og spørger til udstillingerne. Han har ikke hørt fra Jonquières. Fortæller at han har set …

1959-1

Invitationskort til Matu's (Matuszczaks) udstilling i Galerie Køpcke. Udstillingen fandt sted i perioden 31. januar til…

1959-02-01

Elna Lindqvist

Arthur Køpcke

Takker for sidst. Sender billedet [fotografiet ?] af en af Køpckes kunstnervenner og spørger om Køpcke vil sende det ti…