Menu

Søgeresultater: 134

Hent som regneark

1958 eller 1959

Sabine Hettner

Arthur Køpcke

Hettner skriver om indbydelsen til sin udstilling, som hun gerne vil have tilsendt, så snart den er trykt. Sender biogr…

1958-10-24

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther skriver, at han er indforstået med datoen den 25. november. Han vil selv komme til ferniseringen og medbringe r…

1958-11-03

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières takker for invitationen til at udstille hos Køpcke. Hun er ved at undersøge om værkerne kan sendes til Frank…

1958-11-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev og kort. Han er ærgerlig over, at hans udstilling ikke kan finde sted i november 195…

1958-11-17

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther sender værk- og toldlister og fortæller, at en lille kasse med værker af Jonquières og en kasse med værker af h…

1958-11-22

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Som aftalt med Nicolaus har Bohbot sendt et maleri, en gouache samt en monotypi til gruppeudstillingen hos Køpcke i dec…

1958-12-03

Bram Bogart, Lotti van der Gaag

Arthur Køpcke

Køpcke har antagelig fået at vide gennem Nicolaus, at enkelte skulpturer og malerier af Bogart og Van der Gaag er bleve…

1958-12-08

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for hilsener og eftersendelse og håber, at alt er gået godt. Han insisterer på, at væggene skal males og…

1958-12-15

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Bohbot takker for meddelelsen om den gruppeudstilling, han skulle være med i, men er forbavset over datoen. Han beder o…

1958-12-27

Barbara Mohr

Arthur Køpcke

Mohr undskylder, at hun ikke har fået skrevet noget før, hun har været meget glad for kortene og kan endnu nå at ønske …

1958-12-28

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for det tilsendte og glæder sig over, hvor smukt det næste katalog tager sig ud. Han beklager, at han ik…

Udateret, sandsynligvis efteråret 1958

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for Køpckes brev og fortæller, at han vil komme til København en eller to dage før udstillingen. Han for…

Udateret, antagelig ultimo 1958

Reuther

Arthur Køpcke

Reuthers efterlyser oplysninger om forsendelse af billeder, både sine egne og Jonquières' (skal åbne udstilling for Jon…

1958

Arts, spectacles

Trykt kort med oplysninger om priser på annoncer og generelle vilkår.

Udateret, sandsynligvis 1958

Edward Matuszczak

Liste over Matuszczaks udstillinger og samlinger, der har værker af ham.

1959-01-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev, som han imidlertid først har fået efter sin hjemkomst til Paris. Eftersom der ikke …

1959-01-24

Bram Bogart

Arthur Køpcke

Bogart takker for Køpckes brev om, at en af Lotti van der Gaags keramiske arbejder er gået i stykker under transporten.…

1959-01-25

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for brev og fortæller, at han ikke har svaret på grund af besværligheder ved overførsel af penge fra …

1959-01-30

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak er bekymret, fordi han ikke har hørt fra Køpcke om udstillingen og de penge, han har sendt gennem Belgien. H…

1959-02-24

Francis Bott

Arthur Køpcke

Bott beklager, at hans svar er negativt. Han har allerede en gang forklaret hvorfor. Da Nicolaus kontaktede ham, lod ha…