Menu

Søgeresultater: 134

1958

Arts, spectacles

Trykt kort med oplysninger om priser på annoncer og generelle vilkår.

Udateret, sandsynligvis 1958

Edward Matuszczak

Liste over Matuszczaks udstillinger og samlinger, der har værker af ham.

Udateret, sandsynligvis efteråret 1958

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for Køpckes brev og fortæller, at han vil komme til København en eller to dage før udstillingen. Han for…

Udateret, antagelig ultimo 1958

Reuther

Arthur Køpcke

Reuthers efterlyser oplysninger om forsendelse af billeder, både sine egne og Jonquières' (skal åbne udstilling for Jon…

1958 eller 1959

Sabine Hettner

Arthur Køpcke

Hettner skriver om indbydelsen til sin udstilling, som hun gerne vil have tilsendt, så snart den er trykt. Sender biogr…

1958-10-24

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther skriver, at han er indforstået med datoen den 25. november. Han vil selv komme til ferniseringen og medbringe r…

1958-11-03

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières takker for invitationen til at udstille hos Køpcke. Hun er ved at undersøge om værkerne kan sendes til Frank…

1958-11-17

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther sender værk- og toldlister og fortæller, at en lille kasse med værker af Jonquières og en kasse med værker af h…

1958-11-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev og kort. Han er ærgerlig over, at hans udstilling ikke kan finde sted i november 195…

1958-11-22

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Som aftalt med Nicolaus har Bohbot sendt et maleri, en gouache samt en monotypi til gruppeudstillingen hos Køpcke i dec…

1958-12-03

Bram Bogart, Lotti van der Gaag

Arthur Køpcke

Køpcke har antagelig fået at vide gennem Nicolaus, at enkelte skulpturer og malerier af Bogart og Van der Gaag er bleve…

1958-12-08

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for hilsener og eftersendelse og håber, at alt er gået godt. Han insisterer på, at væggene skal males og…

1958-12-15

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Bohbot takker for meddelelsen om den gruppeudstilling, han skulle være med i, men er forbavset over datoen. Han beder o…

1958-12-27

Barbara Mohr

Arthur Køpcke

Mohr undskylder, at hun ikke har fået skrevet noget før, hun har været meget glad for kortene og kan endnu nå at ønske …

1958-12-28

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for det tilsendte og glæder sig over, hvor smukt det næste katalog tager sig ud. Han beklager, at han ik…

Udateret

Gerhard Weber

Arthur Køpcke

Eftersom Nicolaus er bortrejst, skriver Weber på vegne af Bohbot, som gerne vil vide, hvad der er sket med hans billede…

Udateret, antagelig efteråret 1959

Hanna Ben Dov

Arthur Køpcke

Ben Dov fortæller, at hun har pengene klar til Nicolaus, men at han ikke kommer for at hente dem. Hun håber, at der vil…

1959, antagelig ultimo august 1959

Hanna Ben Dov

Arthur Køpcke

Ben Dov fortæller, at hun netop har modtaget Køpckes brev. Hun vil være taknemmelig, hvis han kunne svare mere prompte …

1959, antagelig ultimo 1959

Hanna Ben Dov, Egon Karl Nicolaus

Arthur Køpcke, Karin Nicolaus

Henvendelse fra Hanna Ben Dov til Egon Karl Nicolaus' kone om problemer vedr. told og et manglende billede. Kommenteret…

1959-01-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev, som han imidlertid først har fået efter sin hjemkomst til Paris. Eftersom der ikke …