Menu

Søgeresultater: 265

Udateret, antagelig forår 1960

Arthur Køpcke

Invitation til åbning af Werner Hölls udstilling i Galerie du Haut Pavé, Paris, 5. april 1960. Udstillingen fandt sted …

Udateret, 1960

René Casawahler

Omtale af Przibills udstilling i Galerie Duncan i Paris bragt i La Revue Moderne i april 1960 og derefter oversat til t…

Udateret, antagelig april 1960

Werner Höll

Arthur Køpcke

Invitationskort til åbning af Werner Hölls udstilling i Galerie du Haut Pavé i Paris den 5. april 1960. Udstillingen va…

1960, antagelig marts-april

Egon Karl Nicolaus

Arthur Køpcke

Invitationskort til udstilling i Museum für Völkerkunde, Hamburg, med brev fra Egon Karl Nicolaus til Arthur Køpcke på …

1960, antagelig foråret 1960

Invitationskort til åbning af udstillingen af den hollandske uformelle gruppe i Galerie Køpcke 5. januar 1960. På bagsi…

1960-01-04

Dickson Reeder

Arthur Køpcke

Reeder håber, at han snart vil modtage de resterende gouacher. Køpcke har alle de store, som Reeder skal sende til U.S.…

1960-01-05

Henk Peeters

Arthur Køpcke

Peeters anmoder Køpcke om at skrive til Clasing i Münster, hvis han er interesseret i en udstilling hos ham. Han skal h…

1960-01-13

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper skriver, at et tysk museum har vist interesse for at vise den udstilling, som skal være hos Kasper. Han har brug…

1960-01-15

I. Salomon

Arthur Køpcke

Salomon har modtaget Køpckes brev men ærgrer sig over, at hun ikke tidligere har fået noget at vide om Bedards udstilli…

1960-01-15

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende indførte varer, som ikke er blevet meldt genudført.

1960-01-21

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende 3 kolli malerier fra Paris indført den 8. maj 1959, som nu er blevet genudført ef…

1960-01-25

Heiner Ruths

Arthur Køpcke

Ruths takker for invitationen til udstillingen med den hollandske gruppe. Udstillingen "arte actual" har været en stor …

1960-01-25

Henk Peeters

Arthur Køpcke

Peeters er meget nysgerrig for at vide, hvordan det er gået med udstillingen. Han spørger, om Køpcke muligvis kan place…

1960-01-29

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper er irriteret over ikke at have fået svar på sit brev af 13. januar. Derimod har han fået brev fra Nicolaus og fo…

1960-02-02

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper meddeler, at galleriet er indforstået med at vise udstillingen med værker af Mertz, Ritter, Køpcke og Spindel. H…

1960-02-12

Henk Peeters

Arthur Køpcke

Peeters spørger, hvordan det gik med udstillingen, som nu er slut. De er meget nysgerrige. Han takker for anmeldelserne…

1960-02-12

Irene Weitz

Arthur Køpcke

Biografiske oplysninger samt meddelelse om, at værkerne, som skal koste DM 300.- pr. stk. ifølge aftale med Egon Karl N…

1960-02-15

Fathwinter

Arthur Køpcke

Fathwinter takker for Køpckes kort, hvis indhold han har forstået. Men han beder Køpcke vente, 600 kr. er meget for en …

1960-02-17

H. Sonnenberg

Arthur Køpcke

Sonnenberg meddeler, at det ikke vil være muligt at etablere en ZERO-udstilling inden for nærmeste tid, bl.a. fordi tre…

1960-02-18

Heinrich Clasing

Arthur Køpcke

Clasing takker for Køpckes brev og erklærer, at han er interesseret i at vise hans udstilling. Han spørger om datoerne …