Menu

Search results: 621

Download as spreadsheet

1958-11-28

Peter Blum

Arthur Køpcke

Blum takker for brev og invitationer og udtrykker overraskelse over, at Køpcke har åbnet galleri i København. Han påtæn…

1958-11-29

Rudolf Leuzinger

Arthur Køpcke

Leuzinger skriver vedrørende billeder til udstillingen i december og anfører de priser, han plejer at tage i Frankrig o…

1958-12-03

Bram Bogart, Lotti van der Gaag

Arthur Køpcke

Køpcke har antagelig fået at vide gennem Nicolaus, at enkelte skulpturer og malerier af Bogart og Van der Gaag er bleve…

1958-12-03

Jules Chapon

Arthur Køpcke

Chapon takker for Køpckes brev og oplyser, at han har sendt ham to ruller som tryksager indeholdende tre tegninger af N…

1958-12-04

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker Køpcke for bekræftelsen, at hans gouacher er ankommet. I løbet af nogle dage vil han sende tre ruller til m…

1958-12-06

Ferdinand Spindel

Arthur Køpcke

På foranledning af Nicolaus sender Spindel tre arbejder til Køpcke. Det er tegninger, som skal koste 280 DM pr. stk. Ha…

1958-12-08

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for hilsener og eftersendelse og håber, at alt er gået godt. Han insisterer på, at væggene skal males og…

1958-12-10

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières fortæller, at hun nu er i Altenburen, og beder om at få kritik sendt hertil. Ligeledes invitationer [?]. Hun…

1958-12-10

Kurt Rehm

Arthur Køpcke

På opfordring af Egon Karl Nicolaus sender Rehm 4 blade [formodentlig grafiske arbejder] til Køpcke. Rehm regner med at…

1958-12-12

Ferdinand Spindel

Arthur Køpcke

Spindel takker for beskeden og fortæller, at hvis prisen for tegningerne synes for høj, kan den sættes ned til 180 DM, …

1958-12-12

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen har modtaget Køpckes brev om at værkerne er nået frem. Han spørger om der stadig er tale om en udstilling i…

1958-12-14

Jules Chapon

Arthur Køpcke

Chapon takker for meddelelsen om, at tegningerne og gouacherne er ankommet. Hvis priserne er for høje, kan de sættes ne…

1958-12-14

Erika Freese

Arthur Køpcke

Erika fortæller, at hun havde troet, at Køpcke isolerede sig og at hun derfor måtte komme for at se efter. Hun synes, a…

1958-12-15

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og de oplysninger, han har fået. Han påskønner Køpckes indsats med hensyn til invitationsk…

1958-12-15

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Bohbot takker for meddelelsen om den gruppeudstilling, han skulle være med i, men er forbavset over datoen. Han beder o…

1958-12-16

Erwin Graumann

Arthur Køpcke

Ubekendt, eftersom kun kuverten er bevaret.

1958-12-16

Imre Nagy

Arthur Køpcke

Nagy takker for to breve, Køpcke har sendt, idet han formoder, at Chapons brev allerede er nået frem. Han beklager, at …

1958-12-18

Piper Verlag

Arthur Køpcke

Køpcke har anmodet om at få Ingeborg Bachmanns adresse, som forlaget nu sender ham sammen med forskellige bogfortegnels…

1958-12-20

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen har netop modtaget Køpckes brev. Her anfører Køpcke prisen [formodentlig for udstillingen]. Van Bohemen men…

1958-12-25

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières fortæller, at hun er blevet inviteret til at holde en udstilling i Köln. Hun giver adressen og beder Køpcke …