Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1958-11-16

Recipient

Pierre Lübecker

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-nov-58

herr Lübecker

Vi gör Dem herved venligst opmärksom paa, at vi ind-
til slutningen af denne uge udstiller malerier af Polakken
MATUSZCZAK og gouaches af NICOLAUS, som lever i PARIS.
MATUSZCZAK arbejder non-figurativ, han havde sin
förste udstilling i PARIS allerede 1934, indtil krigens ud-
brud udstillede han i östeuropäiske Byer bl.a.KRAKOV? WARSZAVA
og BUKAREST.
Under krigen: udstillinger i det Mellemste Östen,
JERUSALEM, CAIRO, TEL-AVIV, BAGDAD, DAMASKUS.
Efter krigen viste han sine arbejder flere gange
paa SALON REALITENOUVELLE og EXPOSITION INTERNATIONAL? PARIS,
saavel som separat bl.a. i LONDON?JERUSALEM og igen i Polen.
Hans billeder findes paa forskellige museer og samlinger i
ISRAEL, LONDON, PARIS, NEW-YORK og POLEN.
Vedrörende NICOLAUS: Han maler ogsaa non-figurativ i
fodspor af Holländeren PIET MONDRIAN, er elev af WILLI BAUMEISTER
sluttede venskab med ENRICO PRAMPOLINI under studieophold i ROM.
Udstillinger: HAMBURG? FRANKFURT? BERLIN?FIRENZE,
PALMA DE MALLORCA, PARIS og tidligere KÖBENHAVN.
Hans billeder findes i flere samlinger i BERLIN,
HAMBURG? MÜNCHEN, ESSEN(SAMLING KRUPP VON BOHLEN u. HALBACH,
PARIS og U.S.A.
Den. 25. d.m. aabner vi en udstilling af malerier
af REUTHER, PARIS. I denne anledning vil herr REUTHER
selv väre tilstede.
Det vilde gläde os, hvis vi kunne präsentere kunst-
neren for Dem mandag d.24. nov.Kl.16.
Vedlagt : oplysninger ang. REUTHER.

Med venlig hilsen
GALERIE KÖPCKE.

Facts

PDF
Letter

dansk

København

Galerie Køpckes brevpapir.

København

Aros, Arthur Køpckes Arkiv