Menu

Søgeresultater: 19

Udateret, antagelig primo 1961

Piero Manzoni

Arthur Køpcke, Tut Køpcke

Manzoni takker for Køpckes' hilsener og ønsker ligeledes dem et godt år. Han minder dem om, at de skal sende ham "Lufts…

1961-01-12

Galerie 59

Arthur Køpcke

Galleriet meddeler, at Køpcke ikke skal sende de spanske billeder, men at de skal stilles til rådighed for Verner Niels…

1961-01-16

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper fortæller, at de nu har modtaget serigrafierne, men at der mangler 15. Han spørger om de er blevet solgt. Hvis d…

1961-01-27

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper anmoder om at få pengene for de solgte serigrafier overført. Der er kommet besked fra toldvæsenet om de tilsendt…

1961-01-31

Sylvester Hvid

Arthur Køpcke

Regning for avisudklip leveret i januar måned.

1961-02-03

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper har ikke hørt fra Køpcke i flere måneder; ifølge hans opgørelse fra 20. oktober skylder han 410 S.fr. Kasper øns…

1961-02-03

Henk Peeters

Arthur Køpcke

Peeters takker for Køpckes kort. Han er indforstået med Randers, men det må ikke koste noget. Værkerne er jo ikke er he…

1961-02-11

Hans Staudacher

Arthur Køpcke

Staudacher konstaterer, at hans længsel efter København har været stor, men at det ikke er lykkedes ham at afsætte tid …

1961-02-22

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper konstaterer, at han hverken har fået svar på sit brev af 3. februar eller afregning for de solgte serigrafier. H…

1961-03-02

Horst Grompe, Heiner Ruths

A/S Winkel & Magnussen

Grompe og Ruths takker for brev og angivelse af adressen på den speditør, der bragte værkerne til Duisburg. Nu kan de r…

1961-03-10

Hsiao Chin

Arthur Køpcke

Hsiao Chin skriver for at spørge om hans billeder er ankommet. Han vil gerne vide, hvad datoen er for udstillingen. Han…

1961-03-10

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper beder for sidste gang om afregning for de solgte serigrafier. Det handler om 410 S.fr. Hvis han inden for en uge…

1961-03-10

Hugo Gosewitz

Arthur Køpcke

Invitation til at tilbringe en nat i "Ellis Elliott"'s "Betten-Bar" i Frankfurt. Personlig invitation til Køpcke fra Hu…

1961-03-18

Georges J. Kasper

Tut Køpcke

Kasper skriver til Tut Køpcke om de penge, de endnu ikke har modtaget for de solgte serigrafier. Det drejer sig om 415 …

1961-03-20

Georges J. Kasper

Tut Køpcke

I sit seneste brev havde Kasper glemt at bede om at få tilbagesendt de fire serigrafier af Dahmen, som var kommet fra B…

1961-04-05

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper har fået Køpckes brev af den 25. marts. Hvad angår hans sidste brev, skrev han på den måde, han gjorde, fordi ha…

1961-04-25

Georges J. Kasper

Arthur Køpcke

Kasper oplyser, at det nu er tre uger siden han sidst skrev med accept af, at transportudgifterne skulle trækkes fra. H…

1961-05-03

Åge Damgård

Arthur Køpcke

Damgård sender en check på D.kr. 500 til dækning af køb af skulptur. Det fremsendte maleri returneres.

1961-9

Invitationskort til åbning af Niki de Saint Phalles udstilling I Galerie Køpcke i september 1961. Ifølge teksten på kor…