Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1961-05-03

Afsender

Åge Damgård

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Damgård sender en check på D.kr. 500 til dækning af køb af skulptur. Det fremsendte maleri returneres.

Transskription

ÅP/bss

Galleri Køpke,
Lille Kirkestræde 1,
København K.

I henhold til aftale fremsender vi her-
med vor check:

stor kr. 500.00

til dækning af køb af skulptur.

Fremsendte maleri returneres herved.

Med venlig hilsen

A N G L I
Åge Damgård A/S
Aage Damgaard

Herning, d. 3. maj, 1961

Fakta

PDF
Brev

dansk

Herning

Brevpapir for Angli. Åge Damgård A/S

København

Aros, Arthur Køpckes Arkiv