Menu

Søgeresultater: 75

1959-06-09

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademirådet

Tut Køpcke

Brevet handler om tilbagelevering af scrapbog i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Der er tale om en rykke…

1959-06-12

Felicia Pacanowska

Arthur Køpcke

Pacanowska beklager, at hun ikke mødte Køpcke i galleriet. Det er hendes sidste dag i København. Hun har haft travlt og…

1959-07-17

Justitsministeriet

Tut Køpcke

Det meddeles, at Arthur Køpcke har fået 6 måneders arbejds- og opholdstilladelse i Danmark forudsat at han sammen med T…

1959-09-25

Arthur Køpcke

Albert Mertz

Køpcke skriver på et invitationskort til udstillingen af H.H. Steffens. Han meddeler, at Mertz sammen med Hornung og Kø…

1959-09-29

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende galleriets anmeldelse af genudførsel af diverse malerier fra forskellige sendinge…

1959-10-06

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende forlængelse af fristen for genudførelse for varer anmeldt 2. oktober 1959.

1959-10-30

Steen Hybler

Kvittering for modtagelse af seks billeder.

1959-11-21

Statens Museum for Kunst

Arthur Køpcke

Museet udbeder sig et eksemplar af kataloget til Bedards udstilling til katalogsamlingen.

1959-11-26

Rigspolitichefen, Tilsynet med udlændinge

Tut Køpcke

Det meddeles, at Ernst Slutzky har visum til enkelt indrejse i Danmark og 8 dages ophold på betingelse af, at han har v…

1960, antagelig ultimo 1960

A/S Winkel & Magnussen, Arthur Køpcke

Kvittering for to billeder af hhv. Victoria og Feito afleveret i Galerie Toulouse.

Udateret, antagelig 1960

Janet Fleisher

Arthur Køpcke

Fleisher er meget skuffet over ikke at kunne komme i kontakt med Køpcke. Det er vigtigt for dem at få pengene tilbage. …

Udateret, antagelig foråret 1960

Arthur Køpcke

Liste med kunstnernavne.

Udateret, antagelig sommer 1960

Arthur Køpcke, Arthur Køpcke

Liste over kunstnere og priser.

Udateret, antagelig ultimo 1960

A/S Winkel & Magnussen

Liste over salg og andre indtægter ved udstillingen "Arte actual. Nutidens spanske kunst". Formodentlig skrevet af ansa…

1960-01-15

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende indførte varer, som ikke er blevet meldt genudført.

1960-01-21

Direktoratet for Vareforsyning

Arthur Køpcke

Direktoratet henvender sig vedrørende 3 kolli malerier fra Paris indført den 8. maj 1959, som nu er blevet genudført ef…

1960-02-18

Wilfred Christensen

Arthur Køpcke, Tut Køpcke

Henvendelse fra sagfører vedrørende lejekontrakt til lokaler i Lille Kirkestræde 1.

1960-02-23

Wilfred Christensen

Arthur Køpcke, Tut Køpcke

Brevet vedrører indbetaling af depositum, husleje og varme for lokaler i Lille Kirkestræde 1.

1960-02-26

Wilfred Christensen

Kvittering for indbetaling af husleje for marts måned, lokaler i Lille Kirkestræde 1.

1960-02-29

Wilfred Christensen

Arthur Køpcke

Christensen fremsender genpart af lejekontrakt. Ejeren har gjort ham opmærksom på, at nøglerne er blevet udleveret til …