Menu

Arthur Køpckes arkiv

Om Arthur Køpcke Arkivet

Arthur Køpcke Arkivet blev erhvervet af Aarhus Kunstmuseum – nu ARoS – i 1979. Samlet set omfatter det tekster, udklip og noter af Arthur Køpcke, 128 såkaldte ”Læsestykker” af Køpcke, breve vedrørende udstillinger i Galerie Køpcke og papirer vedrørende driften af galleriet. Dertil kommer en lille samling skrifter af andre kunstnere. En fortegnelse over arkivet findes i Birgit Hessellund (red.): Arthur Køpcke Arkivet. Aarhus Kunstmuseum, Aarhus Kunstmuseums Forlag 1989.

Digitaliseringen af arkivet omfatter imidlertid kun det materiale, der vedrører Galerie Køpcke – i fortegnelsen afsnit III, ”Breve vedr. udstillinger i Galerie Køpcke”, og afsnit IV, ”Galerie Køpcke’s drift i øvrigt”. Det skyldes, at dette materiale hidtil har været ukendt for den bredere offentlighed, mens Køpckes egne tekster og ”Læsestykker” i vidt omfang allerede er blevet offentliggjort (se bl.a. Arthur Köpcke begreifen erleben. Gesammelten Schriften herausgegeben von Barbara Wien. Barbara Wien, Berlin 1994).
Hovedparten af de knap 500 breve, der findes i arkivet, stammer fra perioden 1958 til 1960. De belyser i særdeleshed den tidlige fase i Køpckes gallerivirksomhed. Eftersom der findes meget materiale i andre samlinger og arkiver – heriblandt Archiv Sohm i Stuttgart, Sammlung Hahn i Wien og The Gilbert and Lily Silverman Collection i New York – er det ikke utænkeligt, at Køpcke selv (eller måske Tut efter hans død) har afhændet det, inklusive korrespondancen vedrørende galleriet fra 1961 til 1963.