Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1960-01-05

Afsender

Henk Peeters

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Peeters anmoder Køpcke om at skrive til Clasing i Münster, hvis han er interesseret i en udstilling hos ham. Han skal henvise til Peeters. Clasing kender også Reuther og Jonquières, som tidligere har udstillet hos Køpcke. Peeters vil sende 50 kataoger næste dag; hvis han kan sælge dem vil prisen være D.kr. 1,50, som kan modregnes transportudgifterne. [Tilføjet med håndskrift langs siden] Peeters beder om at få tilsendt eventuelle anmeldelser.

Transskription

5. januar 1960

lieber arthur køpcke!
indem sie interessiert sind in eine
ausstellung in münster: schreiben sie
herrn b.clasing, kuhstrasse 4, und
referieren an mich. er kennt auch reuter
und jonqière (seine frau), die sie bereits
einmal ausstellteten.
morgen schicke ich ihnen 50 kataloge.
indem sie die verkaufen können (etwa
DKr.1,50), verrechnen sie es mit den
transportkosten.
mit freundlichem gruss, ihr Henk Peeters

[Tilføjet med håndskrift langs siden]
bitte schicken sie mir auch event.
pressechritiken zu ?

Fakta

PDF
Brevkort

tysk

Arnhem

Stempel for "nederlandse informele groep"

København
Heinrich Clasing
Mima von Jonquières
Reuther
  • Münster

Aros, Arthur Køpckes Arkiv