Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1959-03-13

Afsender

Bent Irve

Dokumentindhold

Irve takker for kort, han ville gerne se Bohbots billeder, men mangler penge til at rejse for. Han fortæller, at han har skrevet en artikel om Moderna Museet til tidskriftet Kunst. Han takker for den tyske oversættelse af artiklen om Jonquières og spørger om det er Køpcke, der har oversat den. Han har set en udstilling af William Morris, som han fandt intetsigende. Der bliver vist meget spontanisme i Stockholm, det meste er ikke noget værd. Dog er der en svensk maler, han er meget begejstret for, Evert Lundquist. Han fortæller, at han keder sig i Stockholm, og nævner til sidst, at to af hans digte er trykt i det sidste nummer af Hvedekorn. Måske har Køpcke læst dem.

Transskription

Stockholm. 13 Marts 59.

Kære jer.

Tak for kortene, det glæder mig, i min udlændighed,
at kunne følge jeres virksomhed. Jeg ville meget
gerne se Bohbots billeder, men det er ikke sikkert
jeg når hjem til den tid. Min rejse er ellers fore-
stående så snart som muligt, men af økonomiske
grunde kan jeg ikke komme herfra,- så gud ved når
det bliver...
Jeg hører at min gode ven Grostøl, har vundet ti-
tusind i Kvit og Dobbelt,- måske skulle man sende
ham et bønligt brev. ???
Forøvrigt har jeg lige sendt KUNST en stor artikel
om Moderna Museet her i Stockholm. Den bliver nok
trykt om et par måneder.
Jeg har modtaget den tyske tekst om Jonquieres, det
var morsomt. Er det dig som har oversat den ?

Jeg så William Morris' udstilling for nogen tid siden
han var ikke tilstede, så jeg kunne ikke hilse. Jeg
håber ikke jeg skuffer dig formeget, men jeg syntes
at det var noget forfærdeligt lort. Bortset fra et
par små delikate sager, var det mig helt intetsigend

Forøvrigt er stockholm oversvømmet af SPONTANISME,
sådan kalder de det: Det meste af det jeg har set
er end ikke arbejdet værd.

En svensk maler derimod har jeg fattet voldsom
interesse for, han er, ihvertfald, for mig noget
ganske exeptionelt, han har en intensiv styrke og
et personligt særpræg som er enestående. Han hedder
Evert Lundquist.

løvrigt har jeg det forbandet kedeligt, her i denne
rådne by, jeg vandrer frem og tilbage i stuen som
Rilkes berømte Panter.

Forresten har jeg to digte i sidste nummer af
HVEDEKORN, har du læst dem ?

Slutter med en vemodig hilsen fra mit bur.

På Gensyn
Bent.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Stockholm
København
  • Stockholm

Aros, Arthur Køpckes Arkiv