Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1959-07-17

Modtager

Tut Køpcke

Dokumentindhold

Det meddeles, at Arthur Køpcke har fået 6 måneders arbejds- og opholdstilladelse i Danmark forudsat at han sammen med Tut Køpcke fortsat driver Galerie Køpcke.

Transskription

17. juli 1959.

Ved personlig henvendelse i justitsministeriet har De
ansøgt om, at der må blive meddelt Deres mand, Arthur Helmuth
Köpcke, der er tysk statsborger, opholds- og arbejdstilladelse
her i landet.
Foranlediget heraf tillader justitsministeriet herved
efter brevveksling med undervisningsministeriet det ansøgte for
et tidsrum af 6 måneder under forudsætning af, at De og Deres mand
fortsat driver kunstudstillingen "Galerie Köpcke."
Deres mands pas bedes indsendt til rigspolitichefen til på-
tegning om tilladelsen.

[????]

[????]

Fru Aase Köpcke,
Tulipanvej 9,
Brøndby Øster.

Fakta

Brev

dansk

København

Officielt brevpapir

København
Arthur Køpcke

Aros, Arthur Køpckes Arkiv