Menu

Results: 137

Udateret, sandsynligvis efteråret 1958

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for Køpckes brev og fortæller, at han vil komme til København en eller to dage før udstillingen. Han for…

1958-10-12

Arthur Køpcke

Reuther

Køpcke er gennem Nicolaus blevet bekendt med, at Reuther gerne vil udstille i galleriet. Han har modtaget fotografier o…

1958-10-15

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll bekræfter, at han er interesseret i en udstilling i januar 1959, som aftalt med Nicolaus. Han accepterer betingels…

1958-10-22

Rudolf Leuzinger

Arthur Køpcke

Leuzinger skriver, at han til udstillingen i december, som Nicolaus og Megert har inviteret ham til, sender seks gouach…

1958-10-24

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther skriver, at han er indforstået med datoen den 25. november. Han vil selv komme til ferniseringen og medbringe r…

1958-11-07

Jules Chapon

Arthur Køpcke

Chapon oplyser, at Nicolaus har inviteret ham til en udstilling med start den 10. december. Han peger på Frankot og Nag…

1958-11-15

Christian Megert

Arthur Køpcke

Megert oplyser, at han til den udstilling i december, som Nicolaus har inviteret ham til, sender 10 akvareller i stort …

1958-11-16

Arthur Køpcke

Pierre Lübecker

Køpcke meddeler Lübecker, at galleriet endnu i en uge viser malerier af Matuszczak og gouacher af Nicolaus, og giver ha…

1958-11-16

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for brev fra Køpcke. Han sender 6 gouacher nu og senere, i begyndelsen af december, vil han sende yderliger…

1958-11-17

Edward Matuszczak

Arthur Køpcke

Matuszczak takker for Køpckes brev og kort. Han er ærgerlig over, at hans udstilling ikke kan finde sted i november 195…

1958-11-17

Kees van Bohemen

Arthur Køpcke

Van Bohemen fortæller, at Nicolaus har været på hans udstilling og spurgt ham, om han ville sende to billeder til en ud…

1958-11-22

Eric Bohbot

Arthur Køpcke

Som aftalt med Nicolaus har Bohbot sendt et maleri, en gouache samt en monotypi til gruppeudstillingen hos Køpcke i dec…

1958-11-28

Peter Blum

Arthur Køpcke

Blum takker for brev og invitationer og udtrykker overraskelse over, at Køpcke har åbnet galleri i København. Han påtæn…

Udateret, sandsynligvis ultimo 1958

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquieres takker for det tykke brev, som Reuther har videresendt til hende. Hun er meget glad for Bent Irves anmeldels…

1958-12-03

Bram Bogart, Lotti van der Gaag

Arthur Køpcke

Køpcke har antagelig fået at vide gennem Nicolaus, at enkelte skulpturer og malerier af Bogart og Van der Gaag er bleve…

1958-12-06

Ferdinand Spindel

Arthur Køpcke

På foranledning af Nicolaus sender Spindel tre arbejder til Køpcke. Det er tegninger, som skal koste 280 DM pr. stk. Ha…

1958-12-08

Reuther

Arthur Køpcke

Reuther takker for hilsener og eftersendelse og håber, at alt er gået godt. Han insisterer på, at væggene skal males og…

1958-12-10

Kurt Rehm

Arthur Køpcke

På opfordring af Egon Karl Nicolaus sender Rehm 4 blade [formodentlig grafiske arbejder] til Køpcke. Rehm regner med at…

1958-12-10

Mima von Jonquières

Arthur Køpcke

Jonquières fortæller, at hun nu er i Altenburen, og beder om at få kritik sendt hertil. Ligeledes invitationer [?]. Hun…

1958-12-15

Werner Höll

Arthur Køpcke

Höll takker for Køpckes brev og de oplysninger, han har fået. Han påskønner Køpckes indsats med hensyn til invitationsk…