Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret, sandsynligvis 1958

Author/Key figure

Edward Matuszczak

Document content

Awaiting summary

Facts

PDF
Exhibition list

Den indledende aftale om en udstilling af Matuszczaks er truffet i 1958, jf. brev af 17. november 1958 til Køpcke. Listen omfatter ikke udstillinger efter 1958.

Paris

Aros, Arthur Køpckes Arkiv