Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret, antagelig foråret 1960

Afsender

Raymonde Aynard

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Aynard beder Køpcke om hurtigst muligt at sende hende titler og mål på de billeder, han har beholdt. De har problemer med tolden på grund af de manglende billeder, og hun frygter, at det vil øge deres udgifter. Joppolo rejser og hun skal også snart afsted, så hun ønsker at Køpcke skal svare med det samme.

Transskription

Dear sir will you
please send me
immediately the
titles and measures
of the pictures you
kept, we have great
trouble with the
customs about those
missing and I am
afraid of all the
expenses it will start.
Joppolo is going away
and everything shall be
by me, I am myself
going very soon, so
will you please answer
by first mail? Sincerely
RAynard

Fakta

PDF
Brev

engelsk

Aynard udstillede hos Køpcke i marts 1960. Brevet er sendt efter udstillingens afholdelse.

Paris

Trykt invitationskort med håndskrevet tekst.

København
Beniamino Joppolo

Aros, Arthur Køpckes Arkiv.