Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret, antagelig primo 1960

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Spindel fortæller, at han nu har sendt en kasse med seks skulpturer til Kasper. Han fortæller også, at der i det seneste nummer af Aujourd'hui er et fotografi af en af hans skulpturer taget hos Køpcke. Han har bestilt nummeret og vil sende det til Køpcke.

Transskription

Lieber Addi, lieber Tut!
Habe heute auf Eure
Veranlassung eine Kiste mit
6 Plastiken zu Kasper
geschickt. Im letzten Aujour
d'hui ist eine Plastike
abgebildet von meiner
Ausstellung bei Euch. Schicke
das Heft Euch zu, habe es
bestellt. Herzliche Grüsse
und alles gute Eurer Elsi + F.

Fakta

Postkort

tysk

Stempel på kortet henviser til sportsbegivenhed i Essen i februar 1960.

Essen
København
aujourd'hui
Georges J. Kasper

Aros, Arthur Køpckes Arkiv