Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Måske 13. juli 1960.

Afsender

Hans Staudacher

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Staudacher beklager, at han ikke genså Køpcke inden sin afrejse. Han har glemt sine fotografier og kataloger og beder om at få dem sendt til Wien sammen med den lædervest, han også har glemt.

Transskription

Lieber Köpcke! Nochmals
herzlichen Dank für alles.
Leider konnte ich Dich nicht
wiedersehen vor meine Ab-
reise. Ich habe meine Kataloge
und Photos vergessen. Bitte
schickt sie mit meine Lederweste [?]
zusammen nach Wien.
Herzliche Grüsse und auf
Wiedersehen in Wien. Staudacher

Fakta

PDF
Postkort

tysk

Poststemplet 13. [?] 7. [?] 1960. Staudacher udstillede i Galerie Køpcke fra 9. til 22. juli 1960.

Fanø

Datering ved poststempel.

København
  • Wien

Aros, Arthur Køpckes Arkiv