Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1960-04-08

Afsender

Christian Megert

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Megert fortæller, at han har modtaget nogle mindre billeder fra Spanien. Billeder i større format vil han ikke have rådighed over før midten af maj. Han beder Køpcke meddele, hvad han har brug for, han vil gerne lade ham få nogle værker.

Transskription

bern, 8.4. 60
lieber köpcke

aus spanien sind einige
kleine formate von
mir eingetroffen. alle
sind so bei 40/50 ,-
90/78 cm. sonst sind
noch kleinere da so
bei 30, 35/ 20, 15. grösse-
re formate stehen mir
erst nach 15 mai wieder
zur verfügung.
ich will ihnen gerne
etwas zukommen
lassen!
bitte mir genau zu
schreiben was sie
brauchen.
gruss megert

Fakta

PDF
Brev

tysk

Bern
København
  • Spanien

Aros, Arthur Køpckes Arkiv