Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1958-11-17

Afsender

Reuther

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Reuther sender værk- og toldlister og fortæller, at en lille kasse med værker af Jonquières og en kasse med værker af ham selv er sendt fra Paris. Priserne på toldlisterne er bevidst sat til det halve, de skal diskuteres, når han kommer. Han håber, at alt vil gå godt igennem tolden og oplyser, at han selv kommer med fly fra Paris. Henviser til postkortene, som han håber er nået frem, han vil lade Køpcke bestemme prisen, idet han dog oplyser, at forlaget tager 15 pfennig for produktionsomkostninger.

På bagsiden anføres det, at Reuthers salgsliste kommer senere.

Transskription

an: 18 - nov -
ingen svar nødvendig
Paris 17. Nov. 58.

Sehr geehrter Herr Koepcke!

Anbei unsere Verkaufs- u. Zollliste.
Mit Absicht sind die Preise für den
Zoll die Hälfte, jedoch werden wir über
die genauen Preisen zusammen
sprechen, wenn ich da bin. -
Eine kleine Kiste Jonquieres - eine Kiste
Reuther haben heute Paris verlassen. -
Hoffentlich geht bis Sonntag mit Zoll u.s.W.
Alles gut. Ich komme mit der Maschine
Air-France, vormittags Sonntag ab Paris.-
[?] - [?] schon die Postkarten da sind,
Zu welchen Preise Sie sie verkaufen wollen
überlasse ich Ihnen. Der Verlag verlangt
15 Pfennig Entstehungskosten, wie ich
vorgeschlossen [?] habe.

Mit herzlichen Grüssen
bis Sonntag - Ihr
Reuther

Reuthers
Verkaufsliste
folgt nach.

Fakta

PDF
Brev

tysk

Paris
København
Mima von Jonquières
Reuther
  • Paris

Aros, Arthur Køpckes Arkiv