Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret, antagelig juli eller august 1960

Afsender

Diter Rot

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Rot spørger hvordan det går med udstillingen. Nogle af bøgerne kan Køpcke beholde, dels personligt og dels til at sælge i galleriet. Nogle af børnebøgerne skal sendes til Keld Helmer-Petersen. Resten skal sendes til ham på den nye adresse, som han giver.

Transskription

liber froind gets ? hir niet shlect haten gute raise
kain fiber gutes veter kaine krisen etc ok
vi get ausstelung ? shraibe dir hir auf vi ic mir
es gen sol :
behalte fon den grosen shvarz-vaisen bücern 2 stük (ains dafo
n shenke ic dir das andere bite behalten in der galeri z ferka
ufen)

?? shvarzen hefte 'material'

buc 'movens' bite shiken an:
1 farbiges kinderbuc mit löcern keld helmer-petersen
1 farbiges kinderbuc one löcer kristianiagade 14
københavn ø

dann :

fon den ürigen bücern je 1 stük behalten
den rest bite mir shiken
adrese jetz:

lindenhof bernstrasse

biberist (soloth.) schweiz

den roten katalog kannst du / wi gesagt / behalten

lebe wol mac kainen kol

grus an frau und kind

dit.

Fakta

PDF
Brev

tysk

Rot udstiller kunstnerbøger i Galerie Køpcke i juli 1960. Han ønsker bøger sendt retur.

Rot skriver fonetisk tysk.

Biberist
København
Keld Helmer-Petersen
  • København
  • Biberist

Aros, Arthur Køpckes Arkiv

© Dieter Roth Estate
Courtesy Hauser & Wirth