Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret

Afsender

Albert Mertz

Dokumentindhold

Mertz fortæller om sit samvær med Nico, som behandler ham godt, køber ind, laver mad og i det hele taget opvarter ham. Han mener, at Nico er glad for at have selskab, Nico har fortalt ham, at han har følt sig meget ensom i den tid, han har været i Paris. Byen er vanskelig at være i, det er svært at skaffe husly og kunsthandlerne er svære at komme i forbindelse med. Man skal have penge, Alle de kunstnere, Mertz har mødt gennem Nicolaus. er enige om dette. Hvis der bliver solgt nogle af hans gouacher, ønsker han pengene sendt til ham med det samme. Desuden beder han om Jens Jørgen Thorsens adresse.

Transskription

Kan I ikke sende mig Paris 1960
Thorsens (Aktuelt)
adresse?

Kære Addi og Tut.
Jeg har det godt hernede som i maaske
har forstaaet af de bulletiner Nico og
jeg sendte fra vores festlige møde. Men
nu har piben faaet en helt anden lyd
nu staar den paa te morgen og aften og
kun en enkelt demi om eftermiddagen.
Nico har været fantastisk sød overfor
mig han køber ind og laver mad og
opvarter mig som en anden greve.
Paa den anden side tror jeg han er
glad for at faa selskab for han har
fortalt mig hvor frygtelig ensom
han har følt sig hernede. Jeg tror i
ville vride jer af grin hvis i hørte
det cirkustysk vi taler sammen.
Der er ganske vidunderligt herude i
Meudon - saa stille - og det er dejligt
at bo herude saa man kun behøver at
tage til Paris naar man virkeligt
har et ærinde. Livet hernede er fan-

tastisk haardt. Og jeg tror det er
ligesaa svært at komme ind med
kunsthandlere som at faa en kamel
gennem et naaleøje. Man skal have
penge - penge og atter penge dels for
at leve og dels for at kunne holde
den første udstilling. Man kan se og
høre det paa alle de malere tyske,
svenske, franske, italienske som jeg har
været sammen med gennem Nico
de fører rent ud et hundeliv hvor
hver dag er en kamp for husly og
bare eet maaltid mad samt et evigt
rend og fedteri for kunsthandlerne.
Der er fandens dejligt hernede, men
som Nico siger, efter at have
været her i tre aar uden at faa fod-
fæste saa er Paris ikke dejligere
end andre byer. Jeg tror der skal
stærkere nerver end vores til det liv.
Jeg er glad for jeg traf Nico for det
er forbandet at være alene i denne by
og han har været tip-top regulær.
Hvis i sælger nogle gouacher, hvad i nok ikke
gør so ist es snell zum Paris mit dem
Geld. Mange gode hilsner MERTZ

Fakta

PDF
Brev

dansk

Paris
København
  • Meudon
  • Paris

Aros, Arthur Køpckes Arkiv