Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1966-11-15

Afsender

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Køpcke meddeler, at han har sendt materialer vedrørende Fillious "La Cédille qui sourit à Paris": syv stykker med priser plus 10 små bøger, som er gratis. Han fortæller, at Filliou har bedt ham om at holde priserne lave. Han ønsker held og lykke med udstillingen.

Transskription

arthur addi køpcke ( köpcke, koepcke ...)
gillesager 248
copenhagen - hvidovre 15-nov- 66


mme jaqueline ranson
4, rue de furstenberg
paris 6


  • dear madam -

the following matters are sent to you (par rapport a':
'la cedille qui sourit a´ paris )

piece No. 84...... 30 frcs v
piece No. 69 + 93.. 50 frcs
piece No. 69....... 30 frcs
piece No. 33.... 150 frcs v
piece No. 68 .... 200 frcs ----- ./.
piece No. 63 ..... 175 frcs ----- ./.
piece No. 58 .... 175 frcs v
piece No. 10-12 ... 150 frcs v
10 booklets ( No. 63+69) as a gift, to your free disposal

robert filliou has asked me to put low prices

I wish you luck with the exhibition
and remain, with kind regards, madam
yours

(arthur köpcke)


[håndskrevet]

Desuden: Tegne serie
jane pedersen

[med pil til to værker nævnt oven for]
./. 2 nicht (nie)
bezahlt

Fakta

PDF
Brev

engelsk

København
Paris
Robert Filliou
Jane Pedersen
  • Paris

Aros, Arthur Køpckes Arkiv