Menu

Arthur Køpckes Arkiv

1958-11-22

Afsender

Eric Bohbot

Modtager

Arthur Køpcke

Dokumentindhold

Som aftalt med Nicolaus har Bohbot sendt et maleri, en gouache samt en monotypi til gruppeudstillingen hos Køpcke i december. Bohbot anfører priserne på dem og anmoder om at få tilsendt invitationskort.

Transskription

Mr. BOHBOT, E. Paris le 22-11-58
30, rue des Bernardins
Paris, 5e

Dear sir,
In accordance with your
agent Mr. Nicolaus, I sent you
today, for the group - show to be
held on the 12th December 1958,
1 canvas (8 landscapes)
1 gouache dated 1958
1 monotype

My prices are (i.e. pour moi)
1 canvas 20.000 french francs
1 gouache 6.000 " "
1 monotype 6.000 " "
I would be very grateful if you could
send me some of the invitation cards to
put in my files. Thanking you in anticipation

Yours faithfully
Bohbot

Fakta

PDF
Brev

engelsk

Paris
København
Egon Karl Nicolaus

Aros, Arthur Køpckes Arkiv