Menu

Arthur Køpckes Arkiv

Udateret

Afsender

Albert Mertz

Dokumentindhold

Mertz er sammen med Nicolaus i Paris. Han fortæller, hvordan de lever og omgås. Mertz har slæbt Nicolaus rundt på gallerier, de har set værker af flere kendte kunstnere. Han fortæller også, at Nicolaus har malet flere gode billeder, bedre end dem han udstillede i København.

Transskription

Paris 1960

Kære Tut og Addie.
Nu ligger Nico igen og snorker, men
det er heller ikke saa underligt for vi
diskuterer og griner til langt hen paa
morgenen. Saa drikker vi te og det
paastaar Nico han faar Kopfschmerz
af sikken sludder. Vi er jo begge
to nogle nervevrag og kan ikke
falde i søvn, naar jeg endelig er
faldet hen saa vaagner jeg med et spjæt
ved at Nico siger pstt Albert
der ist eine mause der [???]
auf dem planke, eller han raaber
naar fuglene begynder at fløjte om
morgenen ak dies Vögler halt dein
Käft. Ja vi har det [???] i al
vores galgenhumor naar vi vandre
paa boulevarderne pruster og stønner Nico
ack die Leber ack sehr schwer. Igaar
fik jeg slæbt ham med rundt paa

et utal af galerie vi saa Saura, Dubuffet
Kandinsky, Mathieu, Sam Francis o.s.v.
og jeg maa sige hans begejstring over
den Spaziergang war nicht gross.
Han er heller ikke til at styre naar han
ser en flot pige, og det gør man jo
ofte, saa siger han bon jour [???]
og laver øjne. Han er en vældig god
kammerat, og jeg har absolut ikke
haft pengebesvær med ham - tværtimod.
Men det er svært hernede alt er saa
bandsat dyrt saa vi spiser meget
sjældent ude og det er en hel fest
naar vi tillader os et glas øl paa
en fortovsrestaurant. Nico har lige
skrevet et frierbrev han muss eine
frauen haben siger han ok die kleine
Alice ich bin so geil. Nico har
forøvrigt malet nogle meget fine,
store, billeder langt bedre end
dem han udstillede i København.
Nu mange hilsner til hele
Ølkompagniet fra Nico og
Mertz

[langs kanten til venstre]
Vi har lige faaet "Fjern og Hør" skægt.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Paris
København
Jean Dubuffet
Sam Francis
Wassily Kandinsky
Georges Mathieu
Egon Karl Nicolaus
Antonio Saura
  • København

Aros, Arthur Køpckes Arkiv